2012-03-23
мОНГОЛ ХЭЛ
        1.       ҮСГИЙГ ЗӨВ БАЙРЛУУЛАН ҮГ БҮТЭЭ.

    ---       ВӨЛӨ     -- РАХА  --  НУЗ    -- РАМАН

        2.      ДЭЭРХ  ЗӨВ БАЙРЛУУЛСАН  ҮГҮҮДЭЭР ӨГҮҮЛБЭР ЗОХИО.

        3.  ДАРААХ ҮГСИЙГ ЗӨВ ҮЕЭР ТАСЛАН БИЧ.
     
        ХҮНИЙ, ХУВЦАС ,  БЭЛТГЭЛ ,  СҮРЭГ .

        4. ДАРААХ  ҮГСИЙГ ЗӨВ БАЙРЛУУЛАН ӨГҮҮЛБЭР ЗОХИО

           --  ХАРАВ   МИНИЙ ХУРГА  ДҮҮ          --  
          
-           --     СААВ        ҮНЭЭ  ЭМЭЭ
  
             --      БОГИНО ХҮЗҮҮ ЗААНЫ, УРТ  ХҮЗҮҮ ЗАМЫН

            ---     ХҮЧТЭЙ  ҮНЭН  АЧТАЙ ОЛОН

            --     НӨХӨР ХҮНД САЙН ОЛОН,ЭЗЭН МОРИНД  САЙН  ОЛОН
Бичсэн: ltuya1d | цаг: 14:34 | цахим сургалт
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant 
xaax